Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Brink verzekeringen verbindt zich heel bewust voor drie jaar aan jeugdafdeling Lammerink Installatiegroep Set-Up ‘65

vrijdag 19 november 2021

Verzekeringsmaatschappij Brink, gericht op bedrijven en particulieren, heeft zich voor de komende drie jaar verbonden aan de jeugdafdeling en de volleybalacademie van Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65. Brink verzekeringen is al langer sponsor van Set-Up ’65 en heeft bewust de keuze gemaakt zich te verbinden met de jeugd van onze vereniging. Het partnerschap wordt komend seizoen op verschillende manieren zichtbaar onder meer in kleding en reclameborden.

Het mes snijdt aan twee kanten In een open, constructieve sfeer tussen de vertegenwoordiger van Brink Bedrijfsverzekeringen en de sponsorcommissie van Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65 zijn er goede afspraken gemaakt. De volleybalclub ontvangt voor haar jeugdafdeling en ook de Volleybalacademie een substantieel bedrag. Leden en bedrijven, die overstappen naar deze verzekeringsmaatschappij en bepaalde polissen afsluiten, hebben daar zelf voordeel bij. Daarnaast vloeit een deel van deze poliskosten naar de kas van Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Een deel van de financiële voordelen, die de verzekeringsmaatschappij Brink heeft dankzij nieuwe klanten, komt dus ten goede aan de jeugd van Set-Up ’65.   Hiervoor hebben Brink (Bedrijfs)verzekeringen en de sponsorcommissie van Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65 aparte afspraken gemaakt. Een klein actueel voorbeeld in dit verband is, dat wanneer je je huidige zorgverzekering bij Brink (Bedrijfs)verzekeringen onderbrengt, dit zowel voor jezelf als Set-Up ’65 een financieel voordeel kan opleveren. Indien je je mailadres doorgeeft krijgt je een link naar de mogelijkheden, die Brink (Bedrijfs)verzekeringen op dit vlak heeft en kun je indien het interessant is ook de nieuwe polis direct digitaal bij hen afsluiten.

Ben je als bedrijf of als lid geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek met Brink (Bedrijfs)verzekeringen om je verzekeringsportefeuille door te lichten dan kun je contact opnemen met Auke Lenstra (a.lenstra@brinkverzekeringen.nl of 0591-616000). Het spreekt voor zich dat wij een dergelijk gesprek van harte aanbevelen.

Financiële afspraken Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65-Brink Verzekeringen.

  • Voor Schadeverzekeringen die dankzij de club bij Brink (Bedrijfs)verzekeringen worden gesloten of naar haar agentschap worden overgeschreven, zal Brink (Bedrijfs)verzekeringen 10% van de eerstejaarspremie als extra sponsorgeld aan Set-Up ’65 betalen. Het gaat dan om b.v. brandverzekeringen, aansprakelijkheid, auto’s e.d.
  • Bij inkomensverzekeringen zal Brink (Bedrijfs)verzekeringen 5% van de eerstejaarspremie als extra sponsorgeld willen doneren. Het gaat dan o.a. om Verzuimverzekeringen, WGA Aanvullingsverzekeringen en WGA ER.
  • Bij “impact gevoelige” producten, dit zijn producten waar het wettelijk verplicht is om de kosten van het advies los van de verzekering in rekening te brengen, zal Brink (Bedrijfs)verzekeringen 25% van een jaarabonnement of 25% van een eenmalige fee als extra sponsorgeld betalen. Het gaat dan o.a. om Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Levensverzekeringen en Pensioenen.
  • Voor zorgverzekeringen (basisverzekering) die via Brink (Bedrijfs)verzekeringen worden afgesloten zal € 10 per betalende relatie als extra sponsorgeld aan de club worden overgemaakt. Dus voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen boven de 18 jaar zou dat € 40 zijn. Zijn in dit zelfde gezin de  kinderen onder de 18 dan zou het € 20 zijn. Brink (Bedrijfs)verzekeringen heeft veel collectiviteiten beschikbaar. Leden kunnen hierdoor misschien geld voor de club verdienen, zonder dat ze van verzekeraar hoeven te wisselen. In dat geval hoeft alleen de polis op het agentschap van Brink (Bedrijfs)verzekeringen gezet te worden.
  • De genoemde percentages worden overigens gerekend over de premies exclusief assurantiebelasting.