Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Rudi Bruns erelid Lammerink Installatiegroep Set-Up ‘65

woensdag 13 oktober 2021

Het was een bijzonder hoogtepunt tijdens de Algemene Ledenvergadering van Lammerink Installatiegroep Set-Up ‘65. Voorzitter Mattijs Bult droeg Rudi Bruns voor als erelid van de volleybalclub. De verbouwereerde Bruns dacht eerst dat hij de titel kreeg van Lid van Verdienste. “Ik veronderstelde dat het een foutje betrof van het bestuur, omdat ik die titel al had. Op het laatst hoorde ik dat men mij voordroeg tot erelid. Ik viel even stil, want dit had ik echt niet verwacht ” aldus de verbouwereerde Rudi Bruns. Het Hoofdbestuur van Set-Up ’65 droeg verder Kitty Leussink en Ronald Leussink voor als Lid van Verdienste. Ook zij waren zeer verrast met deze titel. De Jan Wigger trofee ging als aanmoedigingsprijs naar de familie Zebel, die wonend in Oldenzaal, zich met hart en ziel inzet voor de Ootmarsumse volleybalclub. Lieke Steggink, Gea Rouwers en Rosalien Krabbe werden gehuldigd voor hun zilveren lidmaatschap, José Burink en Sanny Kemna zijn 40 jaar lid, terwijl Peter Baanstra een halve eeuw onderdeel is van de Set-Up ’65 familie.

ALV 2021 (4) ALV 2021 (9)

Vier speerpunten In zijn openingswoord belichtte Mattijs Bult vier speerpunten. Het bestuur zet vol in op de Breedtesport en daarvoor heeft men ook Bas Ekkelboom tot Verenigingsmanager benoemd. Ook wil men de Jeugdafdeling op een hoger niveau tillen, zodat de vereniging ook op de Open Clubkampioenschappen weer kan meedoen om de prijzen. “Als Set-Up ’65 stonden we bekend als opleidingsvereniging en dat willen we graag weer worden,” vertelt de voorzitter. Het derde speerpunt is het upgraden van de sporthal. Daarvoor is er een commissie onder leiding van Alfons Steggink in het leven geroepen. “Zij zijn voortvarend begonnen en momenteel ligt de bal bij de gemeente,” geeft Mattijs Bult de stand van zaken weer. Ook het eerste damesteam blijft een speerpunt en de club heeft de ambitie dat dit vlaggenschip mee gaat doen om de bovenste vier plaatsen. “Daarvoor hebben we een commissie in het leven geroepen, die de zaken rondom dames 1 behartigt. Dat betekent dat wij als bestuur onze tijd kunnen besteden aan verenigingszaken, die onze aandacht verdienen.”

Kerngezonde vereniging Penningmeester Ronald Leussink kon goede cijfers presenteren. “Ondanks de corona periode  mogen we concluderen dat we een kerngezonde vereniging zijn.” Het geeft het bestuur ook de mogelijkheden om bijvoorbeeld te investeren in goede jeugdtrainers en daar is men inmiddels mee aan de slag gegaan. Ook aan het BE-team wordt gedacht en gelden van het Glazen Huis Ootmarsum worden onder meer voor deze groep besteed. Trainer Marc Oude Egbrink is gevraagd om een wensenlijst samen te stellen. Uit die opbrengst van het Glazen Huis worden ook netten en palen voor beachvolleybal gerealiseerd. Een veld nabij de sporthal bleek niet mogelijk en nu zijn er in samenspraak met de gemeente twee velden gecreëerd op het zwembad de Kuiperberg.

Bestuursverkiezing Binnen het bestuur zijn René Bosch, Esmee Huzen en Ruud Hesselink aftredend en niet herkiesbaar. Gerard en Ronald Leussink stelden zich wel herkiesbaar en werden herkozen. Nieuw zijn Caroline Velers en Bas Ekkelboom.

Vervolgens werd de vergadering beëindigd met de rondvraag en met de slotwoorden van voorzitter Mattijs Bult ‘Gewoon een lekker potje volleybal’, waarmee hij wil zeggen dat iedereen moet genieten van het spelletje, niet moeilijk doen en samen de schouders er onder zetten in dit nieuwe seizoen.

Tekst en foto's door: Peter Baanstra