Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Vacature: lid van de technische commissie

dinsdag 21 maart 2023

Gezocht: versterking voor de technische commissie! Op moment van schrijven is er maar een zeer minimale bezetting en de leden van nu stoppen tegen het einde van het seizoen. Dit betekent dat het moeilijker wordt om teams in te delen. En dat brengt het spelen van competitie dan weer in gevaar. Na meerdere gesprekken te hebben gevoerd met vele mensen uit de club is het ons niet gelukt om nieuwe mensen te vinden. Vandaar ook deze oproep: wie voelt zich geroepen om onderstaande taken op te pakken?

Werkzaamheden

Trainers:

 • Zoeken, benaderen/behouden van trainers
 • Adviseren, begeleiden van coaches en trainers


Technisch beleid:

 • Verbeteren en waken over technisch beleid
 • Prestatielijn bewaken


Competitie:

 • Competitie-indeling voorbereiden
 • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden
 • Contact met wedstrijdsecretaris over planning van wedstrijden
 • Coördinatie NOJK


Teams:

 • Teamindelingen maken
 • Besprekingen met teams/(tussentijdse) evaluatie


Trainingen:

 • Zaalurenschema maken en wijzigingen communiceren met trainers