Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Bericht van het Hoofdbestuur

woensdag 1 juli 2020

Na een aantal online vergaderingen te hebben gehad met elkaar, hebben we zaterdag 25 juni voor het eerst weer live vergaderd! Fijn om dit weer te kunnen doen! We hebben het tijdens de vergadering onder andere gehad over het openen van de sporthal. We zijn heel blij dat de sporthal per 1 juli weer open mag, wel nog onder enkele voorwaarden. Deze zijn te lezen in het andere nieuwsbericht op de website en op Facebook.

De mutaties in de TC en geplande toekomstige trainersbijeenkomsten op technisch gebied zijn besproken. Het HB wil uitstralen dat de TC een erg belangrijk onderdeel van de club is en dat met een goed bezette TC we in staat zijn om een goed sportief en technisch beleid te maken voor de gehele vereniging.

Ook de contacten met de Rabobank in de persoon van Fons van der Loo zullen weer worden opgestart. De Rabobank ondersteunt ons met het organiseren van een discussieavond die moet leiden tot een helder verenigingsbeeld en -beleid.

Binnenkort zal er, voor iedereen die zich vrijwillig inzet voor onze vereniging, iets leuks thuis worden gebracht.

Misschien goed om alvast ergens te noteren:

5 oktober vindt om 20.00u de Algemene Ledenvergadering plaats!

Tot snel in de sporthal!