Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Contributies

De ALV (Algemene Ledenvergadering) heeft op 16 oktober 2023 de contributie vastgesteld voor het seizoen 2023-2024. Er is een inflatiecorrectie toegepast van ongeveer 4% verhoging. Om een aantal bedragen beter in verhouding te brengen kan het zijn dat in sommige gevallen helemaal geen verhoging is gedaan en in sommige gevallen iets meer dan 4%. De inflatie was/is vele malen hoger, maar we willen volleybal bij onze club betaalbaar houden. De incassomomenten zijn als volgt:

  • eind oktober 2023 – eenmalig voor de leden die één keer per jaar betalen en de 1e termijn voor de leden die in 4 keer betalen.
  • begin januari 2024 – de 2e termijn voor de leden die in 4 keer betalen.
  • begin maart 2024 – de 3e termijn voor de leden die in 4 keer betalen.
  • begin mei 2024 – de 4e termijn voor de leden die in 4 keer betalen.

Bij fouten, problemen of vragen graag met de penningmeester contact opnemen. De contributiebedragen staan onderaan deze pagina. 

Minder financieel krachtig en toch willen sporten?
Sowieso moeten alle kinderen kunnen sporten. Trek bij de penningmeester aan de bel als een kind wil sporten maar daar geen geld voor is. Er zijn mogelijkheden met behulp van gemeentelijke oplossingen, zoals de stichting Leergeld.

Wat wordt er gedaan met de contributie?
Het volgende wordt betaald van o.a. de contributie: zaalhuur, trainersvergoedingen, vervoerskosten, materialen, evenementen, vergaderkosten, verzekeringen, administratie, IT-middelen, etcetera. Daarnaast gaat een deel op aan de afdracht aan de Nevobo (De Nederlandse Volleybal Bond). Tenslotte zitten de kosten voor het wedstrijdbroekje en -shirt in de contributie verwerkt voor de CMV- en ABC-jeugd en de seniorenteams.

Hoe houden we onze contributie laag?
De ALV streeft ernaar om de contributie zo laag mogelijk te houden om zo onze mooie sport voor iedereen toegankelijk te houden.Vele vrijwilligers zijn vele uren in de weer, zonder dat ze daarvoor betaald worden. In principe krijgen alleen trainers een vergoeding.We hebben daarnaast natuurlijk een prachtige kantine waar we iets aan overhouden. Een ander en zeer belangrijk deel van onze inkomsten komt van sponsors. Iedereen kent onze acties, zoals de opbouw en het parkeren bij de kunstmarkt, de vogelvoeractie en de loterij. Dat levert een leuke bijdrage op. Tenslotte proberen we zoveel mogelijk subsidies binnen te halen, waar dat kan.

Bedrage in euro’s per seizoen.


22-23 23-24
CMV 1 (instroomgroep)
120 125
CMV 2+3 1*trainen
142 150
CMV 4+5+6 2*trainen
208 208
ABC 1*trainen
192 195
ABC 2*trainen
215 230
Senioren 1*trainen
318 320
Senioren 2*trainen
341 355
Recreatie
161 168
Recreatie + trimcompetitie
178 186
Master 231 241
Steunend lid 25 25
BE-team
92 96
Zondagtraining nvt 80
Sportspeeltuin nvt 50


Met vriendelijke groeten,
Ronald Leussink
Penningmeester Lammerink Installatiegroep Set-Up ‘65