Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Contributie

zondag 1 november 2020

Beste leden,

Het zijn onzekere tijden. De kantine zit dicht, de kunstmarkt ging niet door. Vaste kosten zoals afspraken met trainers, huren, verzekeringen, etc. gaan wel door. Voor de club blijven inkomsten nodig, ook om straks weer klaar te zijn als we weer helemaal ‘los mogen gaan’ en dat gaat gebeuren! De ALV (Algemene Leden Vergadering, dat zijn jullie) stelt de contributie vast op een voorstel van het HB (Hoofdbestuur). In het voorjaar hebben we stil gelegen. Het HB had daarom al voor willen stellen om geen contributieverhoging door te voeren. Dit moet echter nog door de ALV worden vastgesteld. Om zo goed mogelijk door te gaan, gaan we wel eerdaags de incasso opstarten, zoals we dat elk jaar doen. We rekenen op jullie medewerking en begrip, waarvoor bij voorbaat dank. Eventuele vragen of opmerkingen graag naar penningmeester@setup65.nl.

PS de ALV zal dit jaar zijn op maandag 30 november, maar dan digitaal, via je computer dus. Meer informatie volgt.

Wil je meedoen, zorg er dan voor dat je email adres bekend is bij ledenadministratie@setup65.nl, zodat we je kunnen uitnodigen.

Groeten en hou je sterk! Het Hoofdbestuur.