Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Corona update

zondag 14 november 2021

We zijn helaas nog niet van de corona pandemie verlost. Sterker nog, we zullen een stap extra moeten zetten. Zelf!

De overheid of het hoofdbestuur kan regels bedenken om de situatie onder controle te krijgen, maar we zullen het toch echt met z'n allen moeten doen.

In de kantine, maar ook in de sporthal, mag je alleen nog komen als je jonger bent dan 18 jaar òf nadat je bent gecontroleerd volgens de 3G regel (gevaccineerd, genezen of getest). Kortom, iedereen die de sporthal binnen gaat, moet gevaccineerd of negatief getest zijn (24 uur geldig) of genezen zijn (maximaal 180 dagen geleden). We vragen aan al onze leden, met klem, om zich hier vooral eerst zèlf aan te houden. Tevens vragen we van onze trainers of ze hierop extra willen toezien, zowel bij je eigen team als bij je tegenstander. Mocht iemand daar problemen mee hebben, dan kunnen ze zich bij het hoofdbestuur melden. Dan zoeken we naar een oplossing.

Vrijwilligers (trainers, etc.) die op dat moment hun functie moeten uitoefenen en chauffeurs die meerijden met jeugdteams zijn uitgezonderd van de controleplichtig en mogen de hal nog wel betreden. Wel wordt aan iedereen gevraagd om buiten de volleyballijnen de 1,5 meter regel steeds in acht te houden.

De kantine zal de komende weken gesloten zijn, met uitzondering van de zaterdag ochtend en middag. In de kantine is een vaste zitplaats verplicht.

Als we allemaal meewerken en vooral eerst naar onszelf kijken, is het coronavirus het snelste weg!

Dank voor de medewerking, het hoofdbestuur.