Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Een kaderfunctie als uitdaging

dinsdag 4 oktober 2022

Succesvolle en bruisende verenigingen draaien voor een groot gedeelte op het enthousiasme van vrijwilligers. Het vinden van voldoende vrijwilligers is niet gemakkelijk en natuurlijk wil Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65 ook ruimer in het ‘vrijwiligersjasje’ zitten. Maar niet geklaagd! Er wordt bij Set-Up ’65 iets moois neergezet en als je aansluit als vrijwilliger heb je de kans om de vereniging naar een hoger niveau te tillen. Draag je steentje bij en kijk niet naar wat niet kan, maar zet met veel vertrouwen je schouders er onder naar wat wel mogelijk is.

Gedragen door enthousiaste vrijwilligers

De volleybalclub heeft veel potentie en wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers. Samen met de verenigingsmanager Bas Ekkelboom zetten zij zich in voor de club. Voor een goed fundament is een goed functionerende Technische Commissie (TC) onmisbaar. De TC bepaalt in nauw overleg met de trainers het technische beleid van de club.

Een stevige basis

Vanuit deze commissie is er al een duidelijke lijn neergezet. De ambitie is om vanuit een stevige basis in de jeugd weer te bouwen aan een bloeiende vereniging. Binnen de CMV-jeugd, de jongste jeugd, zijn Bas Oude Alink en Martijn Sijtsma de coördinatoren die deze afdeling vorm geven. Vanaf dit seizoen wordt dit uitgebouwd naar de A-,B- en C-jeugd. De wens is dat de trainers zich puur kunnen richten op hun teams, terwijl de randzaken door anderen worden geregeld. De trainersvergoedingen zijn op niveau gebracht en er ligt dankzij oud Set-Up speelster Marloes Smit een prima Technisch Beleidsplan klaar. In samenspraak met de TC, maar ook met verschillende mensen uit alle lagen van de club is dit plan samengesteld. Ook van daaruit kan de club bouwen aan een toekomstbestendig Set-Up ’65.

Resultaat

Er is binnen de club ruimte gecreëerd voor jonge trainers met ambitie, waaronder Pim Bank, Lauren Brunninkhuis en Jon Oortmann. Met nog meerdere jongelingen en een aantal ervaren trainers is er een fris, ambitieus trainersgilde binnen de club ontstaan, waardoor er meer structuur is binnen de jeugdafdeling. Dat heeft resultaat, de jongste jeugd groeide afgelopen seizoen van 7 naar 13 teams!

Samen bouwen aan een mooie toekomst!?

Set-Up ’65 blijft voor iedereen met een blauw-geel hart een fantastische club. Samen met meerdere bevlogen vrijwilligers worden de schouders er onder gezet. Om Set-Up ’65 goed te laten draaien, zoeken we naar meer schouders, vanuit de gedachte dat we samen sterk zijn. Met dat fundament van vrijwilligers, die dit als een uitdaging zien, kan er verder gebouwd worden aan deze vereniging. Iedereen die mee wil bouwen, is meer dan welkom. En dat alles vanuit een positieve gedachte. Wie pakt de handschoen op? Neem de uitdaging aan en beleef veel plezier aan het verdere ontwikkelen van onze club!

Wie interesse heeft of meer wil weten, stuur een mail naar tc@setup65.nl.