Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Veilig sportklimaat

maandag 11 september 2023

Werk in uitvoering!

Set-Up '65 werkt mee aan een veilig sportklimaat. Een veilige sportomgeving kent veel facetten, maar het belangrijkste is dat iedereen zich thuis en welkom voelt binnen de sportvereniging en plezier heeft in sporten en bewegen. Een veilig sportklimaat gaat niet alleen om het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat ook over inclusiviteit en je welkom voelen.

Wij zijn als denktank in het leven geroepen en gaan ons hiermee bezighouden. We willen bereiken dat leden, jong en oud, graag bij de vereniging willen zijn en graag competitie spelen. En dat ze trots zijn om een team te vertegenwoordigen.

We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.

Sportieve groet, Linda, Kitty, Ronald, Matthijs, Rick en Elke.